literackie zakończenie
możesz przełączać komiksy strzałkami na klawiaturze