spotkałem szatana na mieście
możesz przełączać komiksy strzałkami na klawiaturze