nowy rząd
możesz przełączać komiksy strzałkami na klawiaturze