no i przyszło lato
możesz przełączać komiksy strzałkami na klawiaturze