samotność
możesz przełączać komiksy strzałkami na klawiaturze