mieliśmy dziś na uczelni dyskusję o sztuce
możesz przełączać komiksy strzałkami na klawiaturze