czasami forma przytłacza
możesz przełączać komiksy strzałkami na klawiaturze