czasem, gdy długo, na pół sennie marzę...
możesz przełączać komiksy strzałkami na klawiaturze