większości wydaje się, że są wyjątkowi.
możesz przełączać komiksy strzałkami na klawiaturze